Category Archives: NEWS

Các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng màu đen thuần khiết (#000000)

Các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng màu đen thuần khiết (#000000) trong thiết kế: Tại sao nên tránh Nguồn: Dmitry S. / Focus on UX  Màu đen tuyền (#000000) thường được sử dụng trong thiết kế để tạo yếu tố tương phản và nổi bật. Tuy nhiên, nghiên cứu và kinh nghiệm […]

Tùy chỉnh các trường thanh toán trong Woocommerce

Để xóa bớt một field trong phần thanh toán, bạn chèn code này vào file functions.php của thư mục theme bạn đang dùng.Code này là code mẫu, nếu bạn muốn bỏ thêm các trường khác thì thêm đoạn unset () nữa là được add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘custom_override_checkout_fields’ );function custom_override_checkout_fields( $fields ) {unset($fields[‘billing’][‘billing_postcode’]);return $fields;} Vậy nếu […]