Fix lỗi Woocommere Checkout không hiển thị nút đặt hàng

Một trải nghiệm của bản thân tôi, một ngày đẹp trời update lên PHP 8.1 và tự nhiên nút đặt hàng không hiển thị nữa nó quay quay như hình dưới đây, tìm nát cả cái Google không ra được lỗi này là gì? Hết đổ lỗi cho PHP lại đổ lỗi cho Plugin xung đột, rồi do theme các thứ, các thứ fix mãi *éo được.

Tính backup lại mà bản backup lâu quá rồi thế là ngồi mấy ngày loanh quanh mất bao nhiêu là việc mà xử lý không được khá tức.

Cuối cùng, trong lúc F12 để tìm Console nào lỗi thì vẫn không thấy Failed cái gì cả thì chợt nhớ ra là mình chưa tìm HTML/CSS, đoạn thì mới Eureca tìm div quay quay xong display:none cái mọi thứ lại mượt.

#payment .blockOverlay{display:none!important;}

Tôi tin chắc nếu anh em đang gặp lỗi này thì sẽ đọc được bài viết của tôi, thử đi và nhớ quay lại đây cảm ơn tôi nhé.