[BLOG] Hãy trân trọng những người cho bạn vay tiền

– Điều khó nhất là gì? 
– Là vay tiền.

#1 Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, là quí nhân của bạn.

#2 Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kì điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quí nhân của các quí nhân.

Add Comment