JS Font Awesome Icons

Font Awesome Icons thì quá ổn rồi không cần phải quảng cáo nhiều tuy nhiên là giờ nó bắt đăng ký mới cho link nhúng nên mình gửi luôn link của mình lên cho anh em nào lười đăng ký thì coppy/pate là xong nhé.

LINK SEARCH ICONS

https://fontawesome.com/search?m=free&o=r

LINK JS

Anh em ném vào header là chạy nhé.

<script src="https://kit.fontawesome.com/125ce5d525.js" crossorigin="anonymous"></script>

LINK NHÚNG FUNCTIONS

Anh nào code childtheme thì ném cái này vào functions nhé.

//ADD JS HEADER
function add_js_header() {
    ?>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/125ce5d525.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <?php
}
add_action('wp_head', 'add_js_header');