JS Go Top | Tạo nút trở về đầu trang cho website

Webite quá dài khiến bạn nghĩ tới việc cần nút tạo về đầu trang, dưới đây là nguồn ăn sẵn cho các bạn chỉ cần COPY&PATE là bạn có thể tạo nút trở về đầu trang đẹp mắt với JS.   #1. JS/ Chèn đoạn JS sau vào footer #2. CSS/ Thêm đoạn CSS sau […]

[WORDPRESS] Blank Theme WordPress của IzWebz

Chia sẻ cho các bạn bộ Blank Theme WordPress của IzWebz nằm trong CD hướng dẫn php/wordpress của DW. Đây là theme trắng tinh vì thế các bạn cần xây dựng từ những dòng code đầu tiên nó không dành cho những ai không rành về wordpress. Nếu bạn là người mới bắt đầu hãy […]

Lỗi không hiển thị trình Editor WordPress Admin

Một ngày đẹp trời bạn vào đăng bài nhưng không thấy hiển thị trình soạn thảo văn bản(Editor) trong WordPress Admin thì hãy xem hướng dẫn sau để đưa em nó trở về nhé. # Lỗi không hiển thị trình Editor WordPress Admin Khi bạn vào phần đăng bài new post, new page đều không […]