Sử dụng :not(:hover) CSS SVG path đơn giản mà hiệu quả

Đúng là CSS làm tất cả, vừa rồi có một cái task với SVG cụ thể là hiện thị màu trắng nhưng khi hover thì ra màu gốc mà màu gốc thì mỗi chữ 1 màu fill tay thì mệt nghỉ.

Thế là mới nghĩ ra trò dùng :not(:hover) tức là nếu không hover thì mới fill màu trắng còn hover vào thì để màu mặc định.

Tip dùng :not() này rất hay bất cứ cái gì mà dùng : cũng có thể cho vào not được nó sẽ có tính năng ngược lại.

Ngắn gọn thế thôi anh em áp dụng được gì thì áp dụng nhé!