Tạo nút gọi, gửi tin nhắn cho website

  Nút gọi, gửi tin nhắn với nội dung có sẵn cho website sẽ rất tiện cho khách hàng sử dụng di động truy cập chỉ cần click là có thể gọi luôn đến hotline hoặc sms với nội dung có sẵn, rất phù hợp với website dịch vụ/bán hàng.  

Cấu trúc thẻ a nút gọi

<a class=”call” href=”tel:0978999999″ title=””>click để gọi</a>

Cấu trúc thẻ a gửi tin nhắn

<a class=”sms” href=”sms:0978999999″ title=””>click để gửi tin nhắn</a>

Ngoài ra bạn cũng có thể soạn sẵn nội dung cho tin nhắn, khách chỉ cần click vào và nhấn gửi là xong

<a class=”sms” href=”sms:0978999999&body=Xin hãy gọi lại cho tôi!!” title=””>Dành cho Iphone</a>
<a class=”sms” href=”sms:0978999999?body=Xin hãy gọi lại cho tôi!!” title=””>Dành cho Android</a>

Bạn cũng có thể thay thế text bằng các buttom khác trông cho nó đẹp hơn nhé!!