Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cho 10 vị trí SEO như thế nào?

Bạn đứng thứ 10 không có nghĩa là bạn nhận được 10% traffic mà số lượng traffic chỉ tập chung cho 3 vị trí đầu tiên mà thôi.

Trong bài viết này mình xin chia sẻ tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cho 10 vị trí SEO như thế nào.

Biểu đồ từ SISTRIX

Tổng cho 10 vị trí 96.2% và 3.8% còn lại cho các thứ hạng ngoài TOP 10. Nhìn đau lòng đúng không nào, được ăn cả ngả về không SEO thì đặt mục tiêu TOP 123 thôi chứ ngoài top 123 thì lấy đâu ra nhấp chuột.