[WORDPRESS] Nhúng Youtube AUTOPLAY vào wordpress?

Nhúng Youtube thì đơn giản rồi nhưng để nó tự động chạy mỗi khi load lại trang thì bạn cần phải có thêm giá trị autoplay bằng 1 (TRUE)

?autoplay=1

Coppy/Pate vào sau link youtube embed để có kết quả như ý :3

Test click