[WORDPRESS] DVD PHP & MySQL + izCMS Của Izwebz

Thật sự là lâu lắm rồi từ thời của Demon Warlock những năm 2013 đến giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều nhưng những kiến thức cơ bản về WordPress trong bộ DVD này thật sự đáng để người mới bắt đầu làm quen và hiểu về wordpress.

Nếu bạn muốn học PHP & MySQL để làm WordPress thì tôi khuyên bạn hãy học hết những gì có ở trong 2 DVD này là đủ.

Tóm tắt bộ DVD PHP & MySQL + izCMS Của Izwebz:

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Biến, chuỗi và mảng
Chương 3: Vòng lặp
Chương 4: Hàm
Chương 5: POST, GET, COOKIES, SESSION
Chương 6: SQL
Chương 7: JOIN SQL
Chương 8: izCMS
Chương 9: Bảo mật

Trọn bộ DVD PHP & MySQL + izCMS Của Izwebz dowload tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B9RhQVE0_Dgib1VYMW1hVk5sTUk/view

Thank,

Add Comment