[WORDPRESS] Hướng dẫn đổi Domain WordPress

Thật ra sau khi viết bài viết này mình đã tạo một cái Tool cho phép bạn tạo ra câu lệnh thay đổi domain trong SQL rồi đỡ phải gõ gõ tên miền cũ, tên miền mới mất thời gian.

https://nguyenson.info/tool-change-domain/

Tuy nhiên để hiểu cặn cẽ việc thay đổi này như thế nào bạn cũng nên đọc hết bài viết này.

Trước hết nếu bạn đang sử dụng WordPress cho domain cũ(old-domain.com) muốn chuyển sang domain mới (new-domain) bạn cần phải thực hiện 2 bước sau:  

#1. Thay đổi Domain trong quản trị hosting

Một số nhà cung cấp hosting cho phép bạn cập nhật tên miền chính cho hosting nếu nhà cung cấp không cho phép cập nhật tên miên bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ.

Inet cho phép cập nhật tên miền cho hositng, các bạn vào phần quản lý hosting chọn hosting bạn muốn chuyển tên miền và click chọn “Cập nhật tên miền” như hình dưới

#2. Đổi Domain WordPress trong cơ sở dữ liệu

Sau khi hosting đã nhận tên miền mới bạn cần đăng nhập vào hosting chọn phpMyAdmin và tiến hành cập nhật tên miền mới theo các bước sau.   Chọn Database của website sau đó chọn câu lệnh SQL(số 1) nhập các câu lệnh bên dưới vào khung soạn thảo(số 2) và Go(số 3) sau khi hoàn tất bạn có thể truy cập mọi tính năng của website bằng tên miền mới.  

– Cập nhập bảng WP_OPTIONS

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.old-domain.com', 'http://www.new-domain.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

– Cập nhật bảng WP_POSTS

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.old-domain.com','http://www.new-domain.com');

– Cập nhật content bảng WP_POSTS

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.old-domain.com', 'http://www.new-domain.com');

Trong đó: old-domain.com là tên miền cũ của bạn/ new-domain.com là tên miền mới của bạn.

Thank,

Add Comment