[SEO] ONPAGE thẻ HTML tối ưu vượt trội

Quá nhiều cách tối ưu ONPAGE rồi đây là kỹ năng trên cả kỹ nẵng

  1. ONPAGE bằng ID trong HTML
  2. ONPAGE bằng URL?VALUE
  3. SCHEMA Additional Type
  4. HÌNH ẢNH (có text) theo ngữ cảnh

Add Comment