Làm thế nào để CSS một phần tử full màn hình?

Thật tức nếu bạn phải căn chỉnh từng Pixel để một cái DIV hay một cái IMG nó vừa đúng bằng 1 màn hình phải không

Nhưng còn tức hơn nữa nếu ở máy tính của bạn thì nó full còn sang máy khác thì nó lại thiếu lại thừa tất cả là do bạn chưa biết đến thuộc tính full màn hình trong CSS mà thôi ý tôi không phải là bạn ngu đâu nhé.

Nếu là background thì bộ thuộc tính cover cho phép bạn đặt background full height nhưng không cho phép bạn đặt trong một màn hình.

background: url(địa chỉ ảnh) no-repeat center center fixed;
  -webkit-background-size: cover;
  -moz-background-size: cover;
  -o-background-size: cover;
  background-size: cover;

Thì đây, chỉ 1 dòng duy nhất sẽ cho phép bạn hiển thị hình ảnh hay DIV vừa đúng bằng màn hình hiển thị.

height:100vh;

Lưu lại mà sử dụng nhé, lưu ý 100vh = 100% nhé nên có thể tùy chỉnh bằng một nửa màn hình cũng được.

Thank,