[WORDPRESS] HTML5 Blank WordPress Theme

Là một trong số những Theme WordPress Blank chuẩn HTML5 được ưa chuộng nhất HTML5 Blank WordPress Theme có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc giúp Developer dễ dàng thao tao nhất.

http://html5blank.com/

Nếu bạn không phải là Developer thì HTML5 Blank WordPress Theme không dành cho bạn.

Thank,