Hướng dẫn tạo Js đồng hồ đếm ngược cho website

Cực kỳ đơn giản các bạn nhé copy cái này vào là chạy luôn, CSS thế nào thì tùy mỗi người nhé mình sẽ cố gắng cập nhật nhiều bản CSS cho anh em dùng.

Đây là JS nhúng của nó nhé: https://drive.google.com/open?id=1edo6OtXNDPE7B_sbvKFU8eCmkW7-7c3B

Còn cái này copy vào chỗ nào cần hiển thị.

<div class=”countdow”>
 	<div id=”clock”></div>
 	<script>
 	jQuery(function($) {
 	$(‘#clock’).countdown(‘2017/12/24’).on(‘update.countdown’, function(event) {
 	var $this = $(this).html(event.strftime(”
 	+ ‘<span>%-w</span> <lable>tuần</lable>’
 	+ ‘<span>%-d</span> <lable>ngày</lable>’
 	+ ‘<span>%H</span> <lable>giờ</lable>’
 	+ ‘<span>%M</span> <lable>phút</lable>’
 	+ ‘<span class=”giays”>%S</span> <lable>giây</lable>’));
 	});
 	});
 	</script>
</div>