Hướng dẫn trỏ tên miền(domain) về Google Site

Hướng dẫn trỏ tên miền (domain) về Google Site cho anh em nào chưa làm được nhé, bài viết này rất đầy đủ và chi tiết rồi nên mình không viết lại.

Bước 1 Xác minh: Truy cập Webmaster tool www.google.com/webmasters/tools/?hl=vi

Đăng nhập gmail

Bước 2 Chọn nút  THÊM TRANG WEB  


Thêm website

Bước 3 Nhập tên miền, chọn Tiếp tục
Nhập URL website vào đây

Bước 4 Chọn Các phương thức thay thế
Chọn phương thức thay thế
Bước 5 Chọn nhà cung cấp tên miền.
Chọn mục nhà cung cấp tên miền

Bước 6: Chọn Nhà cung cấp  Khác
Chọn nhà cung cấp

Bước 7 Lưu lại thông số bản ghi TXT hoặc CNAME của Google yêu cầu.

Lưu thông số cname
Bước 8 Đăng nhập vào quản trị tên miền tạo bản ghi dưới đây   Tạo bản ghi TXT với các thông số: –    Tên bản ghi: @
–    Giá trị: Lấy giá trị tại Bước 7
–    Loại: TXT  

Chờ một lúc rồi xác minh tên miền nhé, không làm được thì để lại commnet nhé.
Xác minh thành công

Bước 9 Tạo 2 bản ghi loại Cname, cụ thể như sau

Tên bản ghiLoạiGiá trị
@CNAMEghs.google.com
wwwCNAMEghs.google.com

Bước 13  Truy cập http://sites.google.com/
Truy cập google sites

Bước 14 Chọn site bạn muốn trỏ tên miền về như hình dưới đây.
Chọn site muốn trỏ

Bước 15 Nhấn vào Thêm, sau đó bạn chọn Quản lý trang web.


Thêm quản lý trang web

Bước 16 Chọn  Địa chỉ Web
Nhập địa chỉ webBước 17 Nhập tên miền và chọn  Thêm mới
Thêm mới trang web

Bước 18 Sau khi thêm mới tên miền của bạn sẽ được cập nhật thêm vào mục

Địa chỉ Web cho trang này:

Nguyễn Sơn tổng hợp