JS Bông tuyết (JS Snow) chất đừng hỏi cho website

 Js bông tuyết EZ nhất từ trước đến nay chỉ cần nhúng file là xong không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì nó sẽ hiện thêm 3 cái ảnh ở 3 góc như hình nữa nhé chất đừng hỏi

Trước hết thì tải cái này về đã nhé:

https://drive.google.com/open?id=1ocLZa-qF2YCXL6Mxp8LvDKWFMS-1dqfd

Tải về đẩy lên thư mục CSS của theme rồi copy cái nhúng này vào là xong.  

<script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/snow.js”></script>