Khai báo và hiển thị Widget như thế nào trong WordPress

Nếu bạn muốn biết tất tần tật về Widget thì vào đây nhé Widgetizing Themes còn dưới đây là mấy cái cơ bản, đủ dùng.

Khai báo Widget trong FUNCTIONS.PHP

<?php
/**
 * Register our sidebars and widgetized areas.
 *
 */
function arphabet_widgets_init() {

	register_sidebar( array(
		'name'     => 'Home right sidebar',
		'id'      => 'home_right_1',
		'before_widget' => '<div>',
		'after_widget' => '</div>',
		'before_title' => '<h2 class="rounded">',
		'after_title'  => '</h2>',
	) );

}
add_action( 'widgets_init', 'arphabet_widgets_init' );
?>

Bạn có thể khai báo nhiều sidebar chỉ cần khác ID, Name là được, ID là cái để chúng ta gọi còn Name là cái để chúng ta phân biệt các Widget khác nhau.

Hiển thị WIDGET như thế nào?

Coppy đoạn này là xong chú ý sửa lại home_right_1 chính là ID của widget đã khai báo ở trên.

<?php if ( is_active_sidebar( 'home_right_1' ) ) : ?>
	<div id="primary-sidebar" class="primary-sidebar widget-area" role="complementary">
		<?php dynamic_sidebar( 'home_right_1' ); ?>
	</div><!-- #primary-sidebar -->
<?php endif; ?>

Đơn giản thế thôi, nếu bạn không muốn mất thời gian có thể copy và pate lại 2 đoạn trên vẫn chạy ầm ầm.