Tính điểm Pagespeed Insight như thế nào?

Pagespeed Insight là một trong những thuộc tính quan trọng trong SEO, rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Thông kê cho thấy 1s rất quý giá, bởi chỉ tải trễ website 1 giây:

  • Làm giảm 11% lượt xem trang.
  • Làm giảm sự hài lòng của khách hàng xuống 16%.
  • Đánh mất 7% tỷ lệ chuyển đổi.

Thôi tóm lại là 1s rất quan trọng và tăng tốc độ load là điều nên làm, đầu tiên là vào link dưới đây xem website của bạn load như thế nào đã:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi

Hiện tại thì website của mình đạt 93 điểm (18/11/20200) ở thời điểm bạn đọc bài viết này và check lại thì mình không biết nhé.

Lighthouse Scoring Calculator

Trước thì Google chỉ hiện thị một số lỗi để cho anh em mastertools tự khắc phục còn hiện tại với sự kết hợp của Lighthouse mọi thứ đã rất rõ ràng thang điểm được chấm như thế nào

Truy cập vào link dưới đây để vào Lighthouse Scoring Calculator bạn nhé:

https://googlechrome.github.io/lighthouse/scorecalc/

Thank,