Tốc độ đào Ethereum, Monero, ZCash các loại card VGA

Mình cũng mới tập tành về mấy cái này, tìm hiểu trên màng được tốc độ đào Ethereum, Ethereum Classic, Monero, ZCash của một số loại card VGA giới thiệu đến các bạn đang định lên cho mình một dàn để đào coin.

1. RX470 4 GB

COINPOWERCORE/MEMORYHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205024.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205028.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS +-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS +-270 SOL/S

2. RX470 8 GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210025.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210029.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS1260/+-2100+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS1260/+-2100+-270H/S

3. RX480 4GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210030.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

4. RX480 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

5. RX570 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

6. RX580 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)135 WATTS1400/215026.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS1400/215029.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)— WATTS–/–650H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–315 SOLS/S

7. GTX 1060 GP106-100

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—25MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–550 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–300-325 SOLS/S

8. GTX 1060

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—17-19MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–425 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–300-350 SOLS/S

9. GTX 1070

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—25-30MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–475 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–425-450 SOLS/S

10. GTX 1080

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—4-5MH/S (23MH/S LINUX)
MONERO (XMR)— WATTS–/–475 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–600 SOLS/S

11. GTX 1080TI

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—28-32MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–485-535 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–660-710 SOLS/S

Nguồn tham khảo : buriedone