Tối ưu tốc độ tải trang tăng điểm PageSpeed Insights

Tốc độ load nhanh là một trong những yếu tố quyết định đến thứ hạng website của bạn việc sử dụng JavaScript là điều khó tránh khỏi tuy nhiên một số JavaScript lại chặn hiển thị làm cho website của bạn bị giảm tốc độ tải.   Bằng công cụ PageSpeed Insights bạn hoàn toàn có thể kiểm tra đoạn JS nào chặn hiển thị làm giảm tốc độ load website.  

Trong ví dụ trên đây của Nguyễn Sơn bạn có thể thấy JS bị chặn hiển thị

<script src='ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Để sử lý vấn đề này bạn chỉ cần thêm một thuộc tính vào trong thẻ Script như dưới đây là được, google sẽ không còn thông báo lỗi chặn hiển thị cho file này nữa.

<script async='async' src='ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Kết quả sau khi khắc phục lỗi điểm đã tăng từ 90 lên 92, tương tự cách làm trên bạn có thể làm với toàn bộ các đoạn JS bị báo lỗi.

Ngoài JS thì Ảnh(Image) và CSS cũng là 2 yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ load mà bạn có thể phải khắc phục một cách đơn giản bằng cách nén để giảm kích thước.   LamWp chúc bạn thành công!!