[WORDPRESS] Tạo Custom Page Template

<?php/*Template Name: Contact*/

Trong WordPress có một chức năng khá hay mà bạn cũng cần nên biết đó là Custom Page Template.

Chức năng này có nghĩa là bạn sẽ tạo ra những template riêng, ở đó bạn có thể code khác một xíu so với giao diện gốc của website để nhằm mục đích sử dụng nó cho một Page riêng biệt. Vì vậy trong phần này của serie Lập trình theme WordPress, mình sẽ hướng dẫn bạn thông qua chức năng này để tạo ra hai Custom Page Template.