Lỗi không sửa được FILE trong WordPress

Unable to communicate back with site to check for fatal errors, so the PHP change was reverted. You will need to upload your PHP file change by some other means, such as by using SFTP

Screenshot 2020 11 03 at

Thật cáu nếu bạn thường xuyên phải sửa file hoặc thích sửa file trong Admin luôn như mình mà gặp phải lỗi này đúng không, thì đây là cách cho bạn FIX nhé.

Bước 1

Vào FTP hay vào Cpanel/File manager/Public html tìm đến FILE file.php theo đường dẫn dưới đây

wp-admin/includes/file.php

Screenshot 2020 11 03 at

Bước 2

Tìm đoạn code if ( $is_active && ‘php’ === $extension ) {

Thay thế bằng if ( $is_active && ‘php’ === $extension && false) {

Hoặc có thể thêm # vào đoạn code cũ sau còn backup lại nhé. Lưu lại là xong nhé.