[TOOLS] Tạo FAQ Schema tự động không cần biết CODE

Dành cho những ai không biết về code FAQ chỉ cần vào trang websie này tạo FAQ Schema hoàn toàn tự động mà không cần bất cứ một dòng code nào.

https://saijogeorge.com/json-ld-schema-generator/faq/

Sau khi hoàn thành bạn có thể page vào bài viết cần FAQ dưới dạng text/html là xong.