[UPDATE] GOOGLE XÁC NHẬN BẢN CẬP NHẬT TẠO TIÊU ĐỀ TRANG WEB

Hôm qua thì Google mới ra văn bản xác nhận bản cập nhật viết lại tiêu đề mà mấy ae SEO đang thảo luận gần đầy.Dưới đây là 1 số tóm tắt cho thông báo của Google mà em lược dịch:1. Mục đích của lần update lần này: Google muốn tạo ra các tiêu đề dễ đọc và dễ tiếp cận hơn với người tìm kiếm cho các trang.2. Google sẽ sử dụng phần gì để thay thế Title?

 • Google sử dụng text mà người đọc nhìn thấy được trên trang để tạo Title
 • Google xem xét việc sử dụng nội dung trong thẻ Title, H1 và các heading khác hiển thị trên trang hoặc những đoạn text nổi bật để làm Title ngoài SERP
 • Google cũng xem xét sử dụng các Anchor Text trong các liên kết trỏ đến trang đó
 • Trong một số trường hợp, Google sẽ thêm tên trang web nếu thấy nó hữu ích.
 • Nếu Title bạn quá dài, Google sẽ chọn phần phù hợp nhất trong Title, thay vì chọn phần đầu của Title.
  Phần này thì em xác nhận có. Mấy bữa trước em có check 1 từ khóa thì thấy Google cắt 1 đoạn trong nguyên Title để hiển thị.
  Ví dụ:
  Title web: Marketing là gì – Hiểu đúng và đủ “Marketing là làm gì & Kỹ năng Marketer cần có
  Title SERP: Marketing là làm gì & Kỹ năng Marketer cần có

3. Nguyên nhân Google muốn viết lại Title cho một trang web:=> Chủ yếu do Title không mô tả đầy đủ nội dung mà người dùng tìm kiếm.Ngoài ra thì còn các lý do khác như:

 • Title quá dài
 • Title nhồi nhét nhiều từ khóa
 • Thiếu thẻ Title hoặc chứa ngôn ngữ được mặc định sẵn, lặp đi lặp lại.

4. Hướng giải quyết để tránh bản cập nhật:

Tập trung vào việc tối ưu thẻ Title để tránh Google không thích mà viết lại chúng.

Nếu anh em nào đang tự hỏi có cần mất thời gian ngồi tối ưu Title không, thì câu trả lời là CÓ. Vì Google cho biết thẻ tiêu đề gốc vẫn được sử dụng trên 80% kết quả.

https://developers.google.com/search/blog/2021/08/update-to-generating-page-titles?fbclid=IwAR3REqgHGchyehWf4OmEiB8Lt232BskQeZdCTZaE-TdLjuZIsMRjZYCydPI