Vòng đời của một tên miền (domain life cycle) như thế nào?

Khi đọc bài viết này tôi đoán tên miền của bạn đã quá hạn đăng ký hoặc bạn đang chờ một tên miền vừa hết hạn bao lâu thì đăng ký mới được đúng không?

Trong bài viết này Nguyễn Sơn sẽ cùng bạn tìm hiểu về vòng đời của một tên miền (domain life cycle) như thế nào.

Vòng đời của tên miền (domain life cycle) là gì?

Từ khi được đăng ký đến khi tự do được gọi là một vòng đời của một tên miền, mỗi 1 tên miền chấm khác nhau sẽ có vòng đời khác nhau.

Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Theo như vòng đời ở trên trong 75 ngày từ ngày hết hạn tên miền sẽ trở về trạng thái tự do và bạn có thể đăng ký lại được.

Tuy nhiên trong trường hợp có 1 đơn vị thứ 3 BACKORDER tên miền của bạn thì nó sẽ không trở về trạng thái tự do.

Tools kiểm tra vòng đời của tên miền

Ngoài việc tính toán mất thời gian bạn có thể sử dụng công cụ check vòng đời của tên miền theo link dưới đây.

https://whois.inet.vn/domain-circle?domain=nguyenson.info

Thank,