Tag Archives: THEME

[WORDPRESS] HTML5 Blank WordPress Theme

Là một trong số những Theme WordPress Blank chuẩn HTML5 được ưa chuộng nhất HTML5 Blank WordPress Theme có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc giúp Developer dễ dàng thao tao nhất. http://html5blank.com/ Nếu bạn không phải là Developer thì HTML5 Blank WordPress Theme không dành cho bạn. Thank,

[WORDPRESS] Elegant theme miễn phí đẹp nhất của Wpexplorer

Elegant là một trong số những theme miễn phí đẹp nhất của Wpexplorer dễ dàng tùy chỉnh mọi thứ trong giao diện WP-Admin mình đang sử dụng thấy rất hài lòng.   Bạn có thể xem chi tiết tại đây, tạo tại khoản đăng nhập để dowload miễn phí và xem hướng dẫn cài đặt […]