Category Archives: NEWS

Vòng đời của một tên miền (domain life cycle) như thế nào?

Khi đọc bài viết này tôi đoán tên miền của bạn đã quá hạn đăng ký hoặc bạn đang chờ một tên miền vừa hết hạn bao lâu thì đăng ký mới được đúng không? Trong bài viết này Nguyễn Sơn sẽ cùng bạn tìm hiểu về vòng đời của một tên miền (domain life […]