Gỡ bỏ Structured Data tạo ra bởi Yoast SEO

Yoast SEO thì hay rồi nhưng mà Structured Data do nó sinh ra thì không hay chút nào nên nhiều bạn muốn xóa nó đi cách đơn giản và nhanh chóng nhất là thêm đoạn code sau vào Function.php nhé.

add_filter( 'wpseo_json_ld_output', '__return_false' );

Deactivate Structured Data Generation in Yoast SEO

Add Comment