[WORDPRESS] Đường dẫn theme trong WordPress

Quá mệt mỏi với việc phải gõ đường dẫn tuyệt đối http://tienmien.com/wp-content/themes/tentheme/… Bây giờ bạn có thể sử dụng get_template_directory_uri() trong WordPress để gọi đúng đường dẫn tuyệt đối của site, việc sử cách gọi này sẽ đảm bảo code của bạn chạy đúng với mọi tên miền khi bạn sử dụng cùng một code […]

Ví dụ về Storytelling Marketing | Câu chuyện 3 chiếc áo cũ

Chỉ cần chúng ta động não suy nghĩ, không việc gì là không thể làm được, việc khó đến đâu cũng có cách giải quyết của nó Như đã giới thiệu ở bài trước Storytelling Marketing là phương pháp marketing dựa vào những câu truyện ý nghĩa, những bài học trong cuộc sống để nói lên thông […]