Author Archives: administrator

[UPDATE] GOOGLE THÁNG 8/2021

1. GOOGLE: HẦU HẾT CÁC UPDATE CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ “DẸP NẠN SPAM” John Mueller – phát ngôn viên của Google đã dõng dạc tuyên bố trên trang Twitter (https://twitter.com/atit5009/status/1425427717093163014) ngày 11/8/2021: “Hầu hết các update của Google không phải nhằm mục đích đối phó với spam”!!! (most updates are not made […]